Nordkapp

Hvordan skal du forberede båten for en tur på sjøen? Vi gir deg noen tips

470 views
Det å forberede seg godt før du drar ut på sjøen er viktig, og det er lett å glemme å kontrollere sentrale elementer før man legger ut. Fortøyning og måten du fortøyer båten på kan også være med på å gjøre det vanskeligere eller lettere for deg når du skal legge ut på tur. Vi gir deg derfor noen tips til hva du må tenke på før du legger ut på tur, og hvordan du kan fortøye båten for enklest mulig å legge til og legge fra brygga.