Tagged with bytte av splint på baugpropell

Nordkapp

Bytte av splint på baugpropell

443 views April 29, 2021

Splinten på baugpropellen kan noen ganger få påkjenninger som gjør at den ryker, eller blir...